Kaikki mediat käytössä

Uusi opetussuunnitelma avaa uusia mahdollisuuksia oppikirjakustantajille.

Sanoma Pron toimitusjohtaja Kirsi Harra-­Vauhkonen, kuinka paljon eri mediamuotoja nykyisissä oppimateriaaleissa käytetään?

– Se luonnollisesti vaihtelee riippuen aineesta, oppimateriaalin luonteesta sekä tuotteesta. Yleisesti ottaen lähes kaikkiin oppimateriaaleihin kuuluu jo jonkin tyyppinen digitaalinen osa. Esimerkiksi kielten opetuksessa ääntä ja videota on hyödynnetty pitkään, ja uuden teknologian myötä on voitu tuoda lisää oppimista tukevia tuotteita.

Kuinka ratkaisevaa monimediaisuus on kilpailussa pärjäämisessä?

– Tällä hetkellä olisi vaikea kuvitella paluuta aikaan ennen monimediaisia materiaaleja. Tutkimuksemme mukaan valtaosa suomalaisista opettajista suosii oppimateriaaleja, joissa oppimista tuetaan digitaalisuuden keinoin sekä perinteisemmillä kirjoilla, huomioiden kunkin oppilaan ja luokan tarpeet.

Sama koskee oppilaita. Lähes jokaisella peruskoululaisella on oma mobiililaite, jota hän käyttää vapaa-ajalla. On luonnollista, että samojen mediaelementtien hyödyntäminen opetuksessa tukee oppimisprosessia.

Mikä on useiden medioiden tuoma lisäarvo asiakkaalle?

– Monimedian käytössä lisäarvon pitää olla oppimistulosten parantaminen. Joskus se voi olla erilainen tapa oivalluttaa vaikea asia, vaikka videon avulla, joskus motivaatiota oppimiseen voi lisätä pelillistämisen keinoin.

Animaatiot ovat hyviä työvälineitä esimerkiksi havainnollistettaessa monimutkaisia kemiallisia tai fysikaalisia ilmiöitä. Videon merkitys oppimisen tukena kasvaa kaiken aikaa, ja se muovaa myös pedagogiaa.

Miten neuvoisit niitä, jotka harkitsevat uusien medioiden lisäämistä omiin tuotteisiinsa?

– Kaikki lähtee oppimisen tukemisesta ja opetus- ja oppimiskokemuksen parantamisesta. Tuotekehitystä on tehtävä pedagogiikka edellä, hyödyntäen aina kunkin median omia vahvuuksia.

Samaan aikaan on muistettava, että kolmannen osapuolen mediamateriaalien hyödyntäminen vaatii aina tietoa tekijänoikeuksista. Tekijänoikeuksien kunnioittaminen on myös yksi tärkeä opetuksellinen tavoite.

Mediapäivän Sivistyssalissa battle klo 11.00: Kustantajat & uusi OPS
Uusi opetussuunnitelma avasi toisenlaisen turnajaisradan oppimateriaalikustantajille. Ilmiöpohjaista opetusta avustetaan videoin, pelein, äänin, ja tekstiäkin pitää lukea mediakriittisesti. Valintoja on paljon. Mihin kilpailuaseeseen kannattaa kustantajan panostaa?

Battlessa: kustannuspäällikkö Magdalena Lindberg, Otava, liiketoimintajohtaja Mika Perttola, Sanoma Pro, asiantuntija Johannes Pernaa, e-Oppi, kustannuspäällikkö Anna-Reetta Sipilä, Edukustannus