Työ muuttuu – mitä siitä seuraa?

Työelämän muutos pitää nähdä mahdollisuutena, sanoo Aalto-yliopiston professori Kristiina Mäkelä.

Nuoret ovat jo avanneet ikkunat uudenlaiseen työntekoon. Heitä leimaa yrittäjähenkisyys ja meno rohkeasti päin tulevaa. Työn tekeminen on vääjäämättä muuttumassa, ja muutoksen harjalle kannattaa nousta jatkuvan oppimisen ja optimismin mentaliteetilla, toteaa kansainvälisen liiketoiminnan professori Kristiina Mäkelä Aalto-yliopistosta.

Valtaa, vapautta ja vastuuta

Työ on eriytymässä teknologisen muutoksen myötä ajasta, paikasta ja osin myös työsuhteesta. Itsensä johtamisen ja yleisten työelämätaitojen, kuten analyyttisen ja konseptuaalisen ajattelukyvyn sekä vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitojen merkitys kasvaa.

– Opi oppimaan ja säilytä jatkuva kehittymisen halu, kiteyttää Mäkelä.

– Kaikista ei tarvitse tulla koodareita, mutta data-analytiikasta ja koodaamisesta on hyvä olla perusymmärrys.

Työntekijän valta ja vapaus lisääntyvät, mutta myös vastuu omasta osaamisesta ja työllistymisestä kasvaa. Yhä useammasta tulee ”oman elämänsä yrittäjä”.

Media-ala on työelämän muutoksen kärjessä. Johtamisen hierarkkisuus on vähentynyt, vapaiden toimittajien määrä kasvanut ja liikkuvuus työtehtävien välillä lisääntynyt. Uudistumisessa median perässä seuraavat muut toimialat.

Innosta ja sitouta

”Uusi työ” kuulostaa yksinäiseltä puurtamiselta. Mikä merkitys jää työtovereille tai työyhteisön tuelle? Miten nämä voidaan huomioida?

Yhteisöllisyys ei Mäkelän mukaan vähene, se vain siirtyy yritysten sisältä yli organisaatiorajojen ja muuttuu monimuotoisemmaksi. Esimerkkinä tästä ovat yhä suositummat co-working-tilat, joissa voi tutustua muiden projekteihin ja saada inspiraatiota omaan työhön.

Ristiriitaista kyllä, johtamistavasta ja organisaatiokulttuurista saattaa tulla entistä tärkeämpiä, kun hierakkisen aseman tuoma valta pienenee.

– Olennaista on pystyä orkestroimaan, innostamaan ja sitouttamaan henkilöitä, joihin ei ole vahvaa hierarkkista valtaa. Niitä, jotka eivät istu vieressäsi ja tekevät myös muuta. Ihmisten pitää haluta tehdä töitä juuri sinulle.

Mediapäivässä Kristiina Mäkelää haastattelee Aki Linnanahde.